Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації  прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний гармонійний розвиток.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань :

 1. розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування ;
 2. розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення,   зокрема:
 • реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
 • надання дозволу родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини ;
 • позбавлення та поновлення батьківських прав;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини ;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення місяця проживання дитини;
 • вирішення спорів між батьками щодо участі одного з батьків у вихованні дитини; 
 • побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав ;
 • визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • встановлення та припинення опіки, піклування;
 • утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних родинах, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
 • збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування ;
 • розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
 • інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей Черкаської селищної ради.

                                                        

                                                                                  Служба у справах дітей Черкаської селищної ради