Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

            У разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, зміни право набувача речового права, похідного від права власності, строку дії такого речового права, а також зміни обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи зміни умов обтяження проводиться державна реєстрація таких змін, при цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними.

            Для виправлення технічної помилки (граматичної, арифметичної чи іншої), у разі, якщо допущена технічна помилка, виявлена після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку.

 

Для виправлення технічної помилки, у тому числі допущеної з вини заявника, необхідні наступні документи

  • Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
  • Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
  • Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
  • У разі подання заяви уповноваженою особою така особа крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
  • Документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

Розмір плати адміністративного збору

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника — 90 грн.

Строк надання послуги

Реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

Прийом заяв здійснюється

  • ВТ, СР: 9:00 — 17:00

Документи можна подати

  • смт Черкаське, вул. Миру, буд. 4, 3-й поверх
  • Державний реєстратор Трофименко Максим Сергійович

тел:+380633449919

e-mail: trofymenko.maxim@gmail.com