Впровадження сучасних педагогічних технологій логіко- математичного розвитку дошкільнят.

  • 3565

Впровадження сучасних педагогічних технологій логіко- математичного розвитку дошкільнят

        

         Ми живемо в суспільстві знань і високих технологій. Автоматизація виробництва, комп'ютерне моделювання вимагають від більшості сучасних працівників достатньо розвиненого вміння чітко й послідовно аналізувати процеси. Малюка вже з перших років життя оточує математична інфор­мація, тому дошкільна освіта має бути спрямо­вана на виховання в дітей звички до повноцін­ної логічної аргументації. Розвиток у дошкільни­ків узагальнених способів розумової діяльності, засобів побудови пізнавальної діяльності є важ­ливою передумовою формування в них життє­вої компетентності, уміння орієнтуватися в мін­ливому навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно й гармонійно взаємодіяти з оточенням.

         Робота з розвитку логіко-математичних умінь у дітей дошкільного віку полягає у створенні відповідних умов для формування пізнавальної діяльності в дошкільника. Дорослий повинен до­помогти дитині розкрити свій потенціал, навчити її самостійно пізнавати світ. Тут важливо не згая­ти час, відведений дитині природою на інтен­сивний розвиток.

         Педагоги  дитячого садка «Журавлик» поставили перед собою завдання організувати таку пізнавальну діяльність, яка б ставила дитину перед необхід­ністю спрямувати свої розумові зусилля на по­шук нових і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв'язання нового конк­ретного завдання. Вихователі спрямовують свої зусилля на формування в дітей мотивації до піз­нання, яка спрямовуватиме їхню пізнавальну активність, стимулюватиме розвиток почуттів й інтересів. Що цікавіша, емоційніша така діяль­ність, то ефективнішою вона є.Досвід роботи в даному напрямку був представлений вихователям закладів дошкільної освіти Черкаської ОТГ 21 травня 2019 року на педагогічній майстерні «Математичні знахідки» педагогом Дорошенко Наталією Вікторівною.

         Для реалізації завдань, окреслених у Базо­вому компоненті дошкільної освіти й чинних програмах, вихователь широко використовує інноваційні технології, цікаві нетрадиційні ме­тодики, адаптовані до використання в роботі з дітьми різновікової групи.

         Організовуючи освітній простір дошкільнят, що задовольняє пізнавальні потреби кожного ви­хованця, педагогічний колектив закладу  приділяє особливу увагу вдосконаленню предметно-ігрового середовища. Педагоги створили ігрові осередки, що спонука­ють малят до пізнавальної діяльності. Це куточки інтелектуальних ігор, де пред­ставлені: блоки 3. Дьєнеша; палички Дж. Кюїзенера фабричного виробництва; інтелектуальні ігри Нікітіних і розвивальні ігри В. Воскобовича; ейдетичні картки. Вони доступні для дітей, справляють розвивальний вплив і спонукають дитину до активної пізнавальної діяльності. Ма­теріали куточків постійно поповнюються.

         Учасники майстерні виконували практичні завдання, відпрацьовуючи запропоновані технології та методики, ділилися своїми думками щодо їх ефективності. Фрагмент математичного заняття з використанням дидактично-ігрового матеріалу довів результативність обраних педагогом сучасних інноваційних технологій та методик.

         Наприкінці зустрічі вихователі інших дошкільних закладів  поділилися своїми напрацюваннями , створивши спільний методичний продукт – лепбук з теми «Впровадження сучасних педагогічних технологій логіко- математичного розвитку дошкільного навчального закладу в умовах різновікової групи».

         Методичний кабінет відділу освіти виносить подяку колективу ЗДО «Журавлик» за якісну підготовку та проведення методичного заходу.

 

Завідувач методичним кабінетом                                  С. А. Солонина