Черкаська селищна військова адміністрація
Краматорського району Донецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 09.10.2019 14:06
Кількість переглядів: 650

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Містобудівна документація «Детальний план території для будівництва котельної в с.Олександрівка по вул.Шкільній,10, Слов'янського району Донецької області»

Загальні положення визначені відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ст.10:

1. Інформація  про замовника:

Черкаська селищна рада Слов'янського району Донецької області

Адреса: Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Черкаське, вул. Ясна, буд. 3

Тел.. 06262-97293; e-mail : ch-rada@ukr.net

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до п.3 частини першої ст. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, які розробляються та підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Фахівці МПП «Майстерня С» на замовлення Черкаської селищної ради розробили містобудівну документацію «Детальний план території для будівництва котельної в с.Олександрівка по вул.Шкільній,10,Слов’янського району Донецької області»,що пропонується до затвердження.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.Детальний план території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів.

Основною метою детального плану території є:

  • визначення параметрів земельної ділянки, необхідної для обєкта будівництва

— визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

— формування принципів планувальної організації забудови;

— визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

-— визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

— визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території села.

Документом державного планування в даному випадку є детальний план території (ДПТ) який складений відповідно до рішення Черкаської селищної ради Слов'янського району Донецької області від 10.07.2019 № 7/40-1279 «Про надання згоди на розробку Детального плану території для будівництва котельної в с.Олександрівка по вул. Шкільній, 10».

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядуання в Україні», ст.14 Закону України «Про основи містобудування», ст.8,10,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження порядкурозроблення містобудівної документації», враховуючи інтереси жителів об'єднаної територіальної громади Черкаської селищної ради Слов'янського району Донецької області,Черкаська селищна рада надала згоду на розробку детального плану території длябудівництва котельної в с.Олександрівка по вул.Шкільній 10,Слов 'янського району, Донецької області із земель житлової та громадськоїзабудови комунальної власності (запас) Черкаської селищної ради. Рішенням передбачено Черкаськуселищнураду визначити замовником розроблення детального плану території длябудівництва котельної в с.Олександрівка по вул.Шкільній, 10, на вільній земельнійділянці, загальною площею0,0507га, що розташована з південної сторони Цетру дозвілля та ЗОШ І-ІІІст. із земель житлової та громадської забудови комунальної власностіЧеркаської селищної ради.

Мета розроблення містобудівної документації полягає у визначенні всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними, екологічним нормами, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Сфера дії Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ст.3, частини першої здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеною частинами другою і третьою ст.3. Така планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планової діяльності, планована діяльність не відноситься до першої та другої категорій видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно ст.3, ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Детальний план території розробляється в межах  сформованої території громадської забудови. Територія, для якої здійснюється детальний план по вул.Шкільній, 10, має площу 0,0507 га.На півночі від ділянки знаходиться Центр дозвілля з громадськими приміщеннями та ЗОШ І-ІІІст. із заходу – спортивний майданчик школи, зі сходу – споруда трансформаторної підстанції, з півдня – футбольне поле. Під'їзд до ділянки організований з північно-східної сторони.

Територія, на якій розташовується планована діяльність не знаходиться в межах санітарно-захисної зони об’єктів, що є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, іонізуючого випромінювання. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія об’єкту не знаходиться в межах зони санітарної охорони від підземних і відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія об’єкту не знаходиться в межах зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія об’єкту не знаходиться в межах прибережно-захисних смуг  водних об’єктів, водоохоронних пунктів. Такі об’єкти навколо території відсутні.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля:

При виконанні будівельних робіт вплив на об’єкти природного середовища матиме короткочасний та локальний характер. Викиди здійснюватимуться від ДВЗ будівельної техніки, при зварювальних роботах, земельних та розвантажувальних роботах. Будівництво об’єкту не очікується масштабним, інтенсивним та тривалим у часі. Аналіз подібного роду будівельних робіт свідчить, що валові викиди при будівництві не призводять до створення в атмосферному повітрі концентрацій забруднюючих речовин, що будуть більшими за 1 ГДК. За умови наявності на земельній ділянці рослинного шару ґрунту, передбачено його зняти, складувати та використати для благоустрою території об’єкту під час озеленення, створення газонів та квітників.

Негативного впливу на техногенне середовище не очікується.

 Вплив планованої діяльності на соціальне середовище можна оцінити як позитивний. Негативного впливу на умови життєдіяльності населення та його здоров’я під час здійснення планованої діяльності не передбачається.

При експлуатації в устаткуванні спалювання в атмосферне повітря разом з димовими газами надходитимуть забруднюючі речовини, зокрема зважені речовини, оксиди сірки, оксиди азоту та двоокису оксиду, двооксид вуглецю та оксид вуглецю та інші сполуки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-ґрунти;

-атмосферне повітря;

-водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

-кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

В проектні санітарно–захисні зони (СЗЗ) не потрапляють земельні ділянки житлової забудови.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Земельна ділянка, яка розглядається детальним планом, знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонних наслідків від планованої діяльності не очікується, оскільки територіально ділянка не розташовано поблизу меж сусідніх держав.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативні варіанти, що будуть розміщені в звіті про стратегічну екологічну оцінку:

  • модернізація існуючих котелень та їх подальше використання;
  • не затвердження детального плану території, що розробляється.

Територіальні альтернативи не розглядаються, у зв’язку з неможливістю перенесення будівлі котельні на будь–яку іншу територію, оскільки використовується територія біля будівель, які опалюються, з дотриманням санітарно-захисної зони(СЗЗ).

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднуються у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогій. Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Під час розроблення проектної документації(«Робочий проект») на об’єкт будівництва, передбачається, згідно вимог ДБН А.2.2-3:2014 розробити в її складі розділ ОВНС.

7.Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, що визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення . При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінення та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків при виконанні ДПТ – з метою охорони навколишнього природного середовища в проекті передбачено:

- додержання встановлених норм викидів в атмосферне повітря продуктів згоряння палива у генераторі теплової енергії;

- створення зелених насаджень навколо об’єкту, з метою зменшення фізичних факторів впливу на атмосферне повітря;

- здійснити планування території для відведення поверхневого стоку до міської дощової мережі;

- додержання вимог технологічного процесу при складуванні запасних частин у складі та вимог пожежної безпеки;

- пропонується встановити окремі контейнери для золи від роботи теплогенераторів, що зменшить навантаження на полігон ТПВ, заощадить природні ресурси.

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища», який є звітом про стратегічну екологічну оцінку відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

1)  зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності — 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)  обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)  заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоровя населення (за наявністю);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції. та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Черкаської селищної ради Слов'янського району Донецької області.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території для будівництва котельної в с.Олександрівка по вул.Шкільній,10,Слов’янського р-ну Донецької області» подаються до Черкаської селищної ради.

Адреса: Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Черкаське, вул. Ясна, буд. 3

Тел.. 06262-97293; e-mail : ch-rada@ukr.net 

Строки надання: Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь