Відбулось засідання команди супроводу в Олександрівському ЗДО «Журавлик»

  • 642

Психолого-педагогічний супровід дитини в закладі освіти з інклюзивним навчаннямце взаємоузгоджена комплексна діяльність мультидисциплінарної команди фахівців та батьків дитини, спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини, засвоєнню  нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, її самореалізації та інтеграції в соціум.

Сьогодні одним із основних завдань засідання команди психолого-педагогічного супроводу є усвідомлення учасниками важливості командного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, ролі кожного члена команди психолого-педагогічного супроводу та можливих шляхів співпраці з батьками (законними представниками) вихованців з особливими освітніми потребами як рівноправних членів команди.

Батьки – важлива частина команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Вони є джерелом інформації, необхідної фахівцям для ефективної організації психолого-педагогічного супроводу дитини.

В ході засідання команди супроводу в Олександрівському ЗДО «Журавлик», яке було проведено 01 грудня 2021 року, разом з фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру Черкаської селищної ради були розглянуті нагальні питання: про склад команди психолого-педагогічного супроводу та її основні функції; роль і функції асистента вихователя в інклюзивній групі; створення безбар’єрного простору та організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Одна з важливих умов впровадження інклюзивного навчання у закладі освіти – організація професійного співробітництва, результатом якого має стати освітнє середовище, максимально сприятливе для різнобічного розвитку всіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами. Особливістю психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзії є індивідуальний підхід до вирішення завдань особистісного розвитку, навчання і виховання дитини. Результативність психолого-педагогічного супроводу залежить від координованості дій усіх фахівців.